Aktuellt 2020

Daniel Waldenström invald i IVA

2020-12-10

IFN-forskaren Daniel Waldenström är ny invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi.

Hans huvudsakliga forskning berör inkomst- och förmögenhetsfördelning och social rörlighet i svenskt och internationellt perspektiv. Särskilt har han studerat hur toppinkomster och toppförmögenheter utvecklats sedan industrialiseringen på 1800-talet och vilka faktorer som förklarar detta. Han har även forskat om frågor kring finansiell utveckling i ett historiskt och institutionellt perspektiv och han koordinerar för närvarande ett projekt vid Sveriges Riksbank om uppbyggandet av en ny databas för historiska monetära och finansiella data. Dessutom skriver han om forskningspolitikens villkor och effekter.

Läs mer hos IVA

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se