Aktuellt 2020

Björn Tyrefors ska utreda sfi-peng

2020-12-22

Björn Tyrefors, IFN, har utsetts till ny särskild utredare av regeringen. Han ska utreda en så kallad sfi-peng. I Björn Tyrefors uppdrag ingår att föreslå hur en sådan ersättning till utbildningsanordnare av sfi, baserad på uppnådda språkresultat, kan utformas.

Enligt direktivet ska sfi-pengen utformas så att individers olika förutsättningar och erfarenheter samt andra faktorer som påverkar studietiden beaktas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Vidare skriver de att syftet med att införa en sfi-peng är att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

Läs mer på regeringens hemsida

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se