Aktuellt 2009

 • Helena Svaleryd utnämnd till docent

  2009-12-15

  Helena Svaleryd har utnämnts till docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Helena är sedan 2004 forskare vid IFN med fokus på forskningsområdena politisk ekonomi, offentlig ekonomi, internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Sedan hösten 2009 är Helena även ledamot av Finanspolitiska rådet.

 • Finansiering av nytt forskningsprojekt om sänkta arbetsgivaravgifter för unga

  2009-12-11

  IFN-forskaren Per Skedinger har fått forskningsanslag från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Syftet med studien, som kommer att fokusera på detaljhandeln, är att undersöka sysselsättningseffekterna av de sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar som infördes från och med 2007. Läs mer

 • Nya forskningsanslag till IFN-forskare

  2009-11-20

  Riksbankens Jubileumsfond har gett medel till Henrik Horn för forskning om ”Inhemska politikinstrument i internationella handelsavtal”, och Daniel Waldenström för studier av ”Intergenerationell mobilitet i inkomster och förmögenheter". Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har fått anslag från Vetenskapsrådet för ett projekt om ”Arbetsmarknadseffekter av ökad internationalisering”. Läs mer om…

 • Thomas Tangerås utnämnd till docent

  2009-11-16

  Thomas är nyutnämnd docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Sedan 2007 är Thomas programchef för IFN:s forskningsprogram om elmarknadens ekonomi. Hans forskning är inriktad på industriell ekonomi och politisk ekonomi och för närvarande forskar han kring frågor rörande elförsörjningen. Läs mer

 • IFN-forskare nydisputerad i ekonomisk historia

  2009-11-06

  En av de ständigt återkommande frågorna i ekonomisk forskning gäller sambandet mellan ekonomisk utveckling och ojämlikhet. Gynnas flertalet av att ekonomin växer eller går vinsterna enbart till ett fåtal? Eller, som USA:s president John F. Kennedy en gång uttryckte det, lyfter tidvattnet alla båtar? Detta är huvudfokus i Daniel Waldenströms nya avhandling i ekonomisk historia vid Lunds…

 • Lars Oxelheim är ny medlem ISA:s ekonomiska råd

  2009-10-26

  Professor Lars Oxelheim, affilierad till IFN, ingår sedan oktober i myndighetens ekonomiska råd. – Jag är mycket glad över att kunna välkomna Lars Oxelheim som ny medlem i vårt ekonomiska råd. Vi ser just nu stora förändringar i världsekonomin och de internationella investeringarna. Som en av Sveriges mest namnkunniga på området blir Lars en värdefull rådgivare för ISA i det strategiska arbetet…

 • Är bonus en bra drivkraft för vd? – Ett seminarium om rörliga vd-ersättningar, bonusar och ägaransvar

  2009-09-21

  IFN arrangerade den 21 oktober ett seminarium för att öka kunskapen och fördjupa diskussionen om framtidens bonussystem. På seminariet presenterade professor Bruno S. Frey, världsledande forskare inom ekonomisk motivationsforskning, den senaste internationella forskningen på området. Därefter följde ett samtal om bonussystem och incitamentslöners utformning. Läs mer 

 • Workshop: Designing Electricity Auctions

  2009-10-06

  En grupp internationella experter och forskare samlades till en workshop i Stockholm på temat "Designing Electricity Auctions" den 15 - 16 september. Deltagarna diskuterade mot bakgrund av aktuella forskningsresultat hur utformningen av elauktioner kan ske. Bland deltagarna fanns bl.a. Lawrence Ausubel (University of Maryland), Nils-Henrik von der Fehr…

 • Helena Svaleryd utnämnd till ny ledamot i Finanspolitiska rådet

  2009-09-23

  Regeringen har utnämnt Helena Svaleryd som ny ledamot av rådet. Helena är fil dr och forskare vid IFN sedan 2004 med fokus på forskningsområdena politisk ekonomi, offentlig ekonomi, internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. — Jag ser fram emot att få följa den ekonomiska politiken på ett närmare håll. Det ska bli både givande och spännande att vara med i rådet, säger Helena i en…

 • Magnus Henrekson opponerar på budgeten

  2009-09-21

  Tisdagen den 22 september presenterade finansminister Anders Borg budgetpropositionen för 2010 hos Nationalekonomiska Föreningen. IFN:s vd Magnus Henrekson medverkade som opponent på föreningens årliga möte om budgetpropositionen.   Powerpointpresentation och IFN Policy Paper nr 30, 2009  

 • IFN firar 70-års jubileum

  2009-09-08

  I år fyller IFN 70 år som forskningsinstitut. För att fira detta samlades den 2 september flera av den svenska nationalekonomins mest tongivande profiler för ett jubileumssymposium om svensk ekonomisk forskning och näringslivspolitik från 1939 till i dag.  Läs mer

 • Ny bok om IFN:s sjuttioåriga historia

  2009-09-02

  I samband med firandet av IFN:s 70-årsjublieum lanseras den nya boken IFN/IUI 1939–2009 - Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Assar Lindbeck, Åke Ortmark, Jan Wallander, Birgitta Swedenborg m.fl. ger en bild av hur institutet spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomiska debatten i Sverige. Läs mer

 • Forskarkonferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling

  2009-09-14

  Den 10–11 september samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till en vetenskaplig konferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling. Ett centralt tema var hur riskkapitalister som ägare påverkar realekonomin, d.v.s.…

 • Europeisk arbetsgrupp för immateriella investeringar

  2009-09-09

  Den 28–29 september står IFN värd för en forskargrupp som arbetar med immateriella investeringar. Mötet ingår i EU-projektet COINVEST som finansieras av Europeiska Kommissionen. Ekonomer från Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland kommer till Stockholm för att mäta och jämföra immateriella investeringar. Mötet anordnas av Harald Edquist och Henrik…

 • Robin Douhan in memoriam

  2009-08-24

  Den 10 augusti rycktes fullständigt oväntat och oerhört tragiskt en av våra forskare Robin Douhan ifrån oss. Robin var en mycket uppskattad kollega och en utomordentligt duktig forskare. Våra tankar går till Robins familj. Läs mer

 • IFN-seminarium med Bryan Caplan

  2009-08-24

    Den 19 augusti gästade den amerikanska professorn och nationalekonomen Bryan Caplan IFN för att presentera sin omdiskuterade bok The Myth of the Rational Voter. Läs mer

 • Forskningsrapport om privatisering av statligt ägda företag

  2009-06-29

  Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, presenterade en forskningsrapport som belyser erfarenheterna av försäljningen av statliga företag under kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells ekonomiska seminarium i Almedalen. Rapporten är skriven av docent Henrik Jordahl, forskare vid IFN. Ladda ner presentation och rapport

 • Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

  2009-06-17

  Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I finanskrisens kölvatten har de dock ifrågasatts. För att öka kunskapen om incitamentsprogrammens funktion och syfte samt vad vi empiriskt vet om deras effekter arrangerade IFN ett öppet seminarium den 17 juni 2009 om detta.    Läs mer   

 • Referat från IFN:s konferens om utbildningsekonomi

  2009-06-28

  Internationella jämförelser visar på betydande skillnader i utbildningsresultat mellan till synes liknande länder. Skillnader mellan svenska och finska elevers kunskaper har till exempel rönt en del uppmärksamhet på båda sidor om Bottniska viken. Att hitta orsaken till sådana skillnader har visat sig svårt, men det står klart att skolornas resurstilldelning endast ger en begränsad…

 • Ny gästforskare från augusti till december

  2009-06-09

  Björn Öckert har en doktorsexamen i nationalekonomi från Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst handlat om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Just nu arbetar Björn med frågor om föräldrarnas betydelse för barnens kognitiva förmågor och personlighetsdrag, effekter av resurser i grund- och gymnasieskolan, konsekvenser av…

 • Prisutdelning på Rosenbad

  2009-05-26

  Den amerikanske professorn Scott A. Shane tog emot årets Global Award for Entrepreneurship Research under en prisceremoni på Rosenbad den 14 maj. Scott Shanes prisföreläsning, ”Why Encouraging More People to Become Entrepreneurs is Bad Public Policy”, handlade om entreprenörskapets myter och verklighet. Läs mer

 • Hur skolan kan förbättras utan att öka kostnaderna

  2009-06-01

  Den 28–29 maj samlade IFN internationellt framstående forskare inom utbildningsekonomi till en vetenskaplig konferens om effektiviseringar inom skola och utbildning. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning om hur det går att förbättra undervisningen utan att tillföra extra resurser. Under två dagar diskuterades nya och alternativa väger för att förbättra skolan. Teman som lyftes var…

 • Årsbok 2008

  2009-04-09

  Under 2008 vände den globala ekonomin kraftfullt nedåt. Till följd av den djupa ekonomiska krisen har behovet och vikten av vägledning i form av relevant samhällsekonomisk forskning blivit allt större. För Institutet för Näringslivsforskning har det varit ett framgångsrikt och intensivt forskningsår, vilket summeras i vår Årsbok 2008.  Läs mer

 • Ny kommunikationschef

  2009-04-06

  Kristina Börjeson tillträdde som kommunikationschef den 1 april 2009. Kristina har många års erfarenhet av opinionsbildning, medierelationer och projektledning. Hon kommer senast från den europeiska PR-byrån Trimedia där hon arbetade som kommunikationsrådgivare med fokus på Public Affairs, intern kommunikation och medierelationer.

 • Frukostseminarium om immateriella investeringar

  2009-04-02

  Institutet för Näringslivsforskning (IFN) arrangerade den 2 april ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar under rubriken ”Kan man alltid ta på en investering?”. Läs mer

 • Utrikesträff på FORES

  2009-03-06

  Fredrik Sjöholm deltog den 2 mars på en utrikesträff på FORES. Detta var ett samarrangemang med Utrikesbloggen och handlade om utvecklingen i Kina. Under länken nedan finns referat och videoklipp från träffen samt en intervju med Fredrik Sjöholm Läs referat mm

 • Global Award for Entrepreneurship Research

  2009-01-29

  Årets Global Award for Entrepreneurship Research, har tilldelats den amerikanske ekonomen professor Scott A. Shane. Enligt motiveringen får Shane priset ”for publishing significant works that display superior conceptual acumen as well as empirical and methodological sophistication. His research covers virtually all major aspects of the entrepreneurship phenomenon: the…

 • IFN firar 70-årsjubileum

  2009-01-07

  Under 2009 firar IFN 70 år som forskningsinstitut. Allt sedan starten 1939, under det dåvarande namnet Industriens Utredningsinstitut (IUI), har IFN haft till uppgift att producera nationalekonomisk forskning som håller en hög akademisk nivå, relevant för näringslivet och tillgänglig för allmänheten. Hur det uppdraget har förvaltats över tiden kan den intresserade ta del av i den jubileumsbok som…

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se