Aktuellt 2009

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

2009-06-17

Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I finanskrisens kölvatten har de dock ifrågasatts. För att öka kunskapen om incitamentsprogrammens funktion och syfte samt vad vi empiriskt vet om deras effekter arrangerade IFN ett öppet seminarium den 17 juni 2009 om detta.

   Läs mer 
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se