Aktuellt 2009

IFN-forskare nydisputerad i ekonomisk historia

2009-11-06

En av de ständigt återkommande frågorna i ekonomisk forskning gäller sambandet mellan ekonomisk utveckling och ojämlikhet. Gynnas flertalet av att ekonomin växer eller går vinsterna enbart till ett fåtal? Eller, som USA:s president John F. Kennedy en gång uttryckte det, lyfter tidvattnet alla båtar? Detta är huvudfokus i Daniel Waldenströms nya avhandling i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

 Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se