Aktuellt 2009

Hur skolan kan förbättras utan att öka kostnaderna

2009-06-01

Den 28–29 maj samlade IFN internationellt framstående forskare inom utbildningsekonomi till en vetenskaplig konferens om effektiviseringar inom skola och utbildning. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning om hur det går att förbättra undervisningen utan att tillföra extra resurser. Under två dagar diskuterades nya och alternativa väger för att förbättra skolan. Teman som lyftes var bland annat de långsiktiga effekterna av betyg i grundskolan, lärarnas lönesättning samt värdet av nationella prov.

Läs mer 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se