Aktuellt 2009

Forskarkonferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling

2009-09-14

Den 10–11 september samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till en vetenskaplig konferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling. Ett centralt tema var hur riskkapitalister som ägare påverkar realekonomin, d.v.s. arbetsmarknaden, forskning och utveckling samt företagens produktivitet.

 Läs mer
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se