Aktuellt 2009

Nya forskningsanslag till IFN-forskare

2009-11-20

Riksbankens Jubileumsfond har gett medel till Henrik Horn för forskning om ”Inhemska politikinstrument i internationella handelsavtal”, och Daniel Waldenström för studier av ”Intergenerationell mobilitet i inkomster och förmögenheter". Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har fått anslag från Vetenskapsrådet för ett projekt om ”Arbetsmarknadseffekter av ökad internationalisering”.

Läs mer om projekten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se