Aktuellt 2009

Thomas Tangerås utnämnd till docent

2009-11-16


Thomas är nyutnämnd docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Sedan 2007 är Thomas programchef för IFN:s forskningsprogram om elmarknadens ekonomi. Hans forskning är inriktad på industriell ekonomi och politisk ekonomi och för närvarande forskar han kring frågor rörande elförsörjningen.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se