Äldre nyheter

 • Ny medarbetare: Joacim Tåg

  2008-12-17

  Joacim Tåg är ekonomie doktor i nationalekonomi från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Han disputerade i november 2008 på en avhandling som bland annat behandlar reglering av bredbandsmarknaden. Joacim kommer främst att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi med frågor kring effekter av riskkapital som finansieringsform för unga företag…

 • Workshop om globalisering och arbetsmarknadseffekter

  2008-12-08

  IFN arrangerade den 5–6 december en workshop om globalisering och arbetsmarknader tillsammans med Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy och CIBER vid Michigan State University. Workshopen tog avstamp i ny teoretisk och empirisk litteratur kring hur globaliseringen påverkar olika typer av företag och olika typer av arbetstagare. Aspekter som undersöktes inkluderade…

 • Ny medarbetare: Pär Holmberg

  2008-11-03

  Pär Holmberg är filosofie doktor i nationalekonomi. Han disputerade i oktober 2005 vid Uppsala universitet på en avhandling som teoretiskt behandlar elproducenters strategiska budgivning på elbörsen. Efter disputationen arbetade Pär med företagsbeskattning på Finansdepartementet samt som forskare på Uppsala universitet. Han har även disputerat i elkraftteknik och arbetat som utvecklingsingenjör på…

 • Global Award for Entrepreneurship Research

  2008-11-04

  Vid ett seminarium den 23 oktober lanserade IFN, tillsammans med FSF och Nutek, Global Award for Entrepreneurship Research. Priset delas ut årligen till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Forskningspriset, som är det främsta inom sitt område i världen, består av prissumman 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand”…

 • Hur själviska är svenska väljare?

  2008-10-22

  Med anledning av Mikael Elinders, Henrik Jordahls och Panu Poutvaaras nya studie bjöd IFN den 22 oktober in till pressträff. Studien visar bl.a. att svenska väljare fäster stor vikt vid hur politiska reformer påverkar den egna plånboken. Ett annat huvudresultat är att väljarna reagerar direkt på vallöften istället för att vänta och se hur den utlovade politiken genomförs. Mer…

 • Workshop om multinationella företag i Ostasien

  2008-10-08

  IFN arrangerade den 24–25 oktober 2008 en tvådagars workshop för en grupp särskilt inbjudna internationella forskare för att diskutera aktuell forskning om utländska direktinvesteringar i Ostasien. Ostasien är en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar och deltagarna kommer att diskutera hur dessa inflöden av utländska multinationella företag påverkar…

 • Professor Frédéric Delmar är fr.o.m. 1 augusti kopplad till IFN:s entreprenörskapsprogram

  2009-09-23

  Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Institutionen för strategi och organisation vid EM LYON, Frankrike. Han disputerade 1996 vid Handelshögskolan i Stockholm, sektionen för ekonomisk psykologi. Frédéric Delmar har framför allt forskat om nya företags tidiga utveckling och tillväxt. Han är speciellt intresserad av entreprenörens beteende. Han har publicerat sina arbeten i ett…

 • Ny medarbetare: Mikael Stenkula

  2008-09-15

  Mikael Stenkula är tillbaka som medarbetare på IFN från den 1 augusti. Mikael Stenkula disputerade vid Lunds universitet 2004 med en avhandling främst inom monetär ekonomi. Hans övergripande forskningsintresse handlar främst om entreprenörskap och företagsdynamik samt det institutionella ramverkets betydelse för individuella incitament och ekonomisk utveckling. Tillsammans med Magnus Henrekson har…

 • Seminarium: Den svenska ägarmodellens uppgång och fall

  2008-09-15

  Globaliseringen har på kort tid ryckt undan förutsättningarna för den traditionellt svenska ägarmodellen där stora delar av näringslivet kontrollerats av ett fåtal ägare. Den 8 september diskuterade Magnus Henrekson och Gabriel Urwitz villkoren för framtida svenskt ägande i samband med lanseringen av den 19:e rapporten till Globaliseringsrådet. Referat från seminariet

 • IFN-forskare tilldelas pris för bästa artikel i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007

  2008-09-08

  IFN-forskarna Harald Edquist och Magnus Henrekson tilldelas J.V. Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007. Priset erhålls för artikeln ”Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?”, publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 60, nr 2, 2007. Priset delas ut vid en ceremoni i Helsingfors den 9 september 2008. Läs…

 • "Young Economist Award" tilldelas Erik Lindqvist

  2008-09-03

  Erik Lindqvist, IFN, belönades med en "Young Economist Award" vid årsmötet för European Economic Association i Milano för uppsatsen "Privatization of Credence Goods: Theory and Evidence from Residential Youth Care". Priset tilldelas  bästa uppsats skriven av forskare under 30 år. Läs uppsatsen

 • Pris tilldelas IFN-forskare

  2008-08-28

  Henrik Jordahl, IFN, har belönats med "the Peggy and Richard Musgrave Prize" för uppsatsen "Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting", (medförfattare, Mikael Elinder och Panu Poutvaara). Priscermonin tog plats i samband med the 64th Annual Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), i Maastricht. Läs uppsatsen

 • Ny forskare: Erika Färnstrand Damsgaard

  2008-06-12

  Erika Färnstrand Damsgaard är sedan 2 juni ny forskare på IFN. Erika disputerar i september med en avhandling som bland annat behandlar hur patentsystemet påverkar företags teknologival. Hennes forskningsintressen är främst ekonomisk tillväxt, med inriktning mot innovationer och teknologiöverföring, och industriell ekonomi.

 • Familj, barn och arbete var tema för IFN Stockholm Conference 2008

  2008-06-09

  En åldrande befolkning och låga födelsetal har gjort tillgången på kvalificerad arbetskraft till en het politisk fråga i många OECD-länder. Förutsättningarna för att kunna förena familj och karriär är numera lika mycket en fråga om framtida kompetensförsörjning som om jämställdhet och välbefinnande för barn och föräldrar. IFN bjöd in ledande forskare till Vaxholm för att presentera och diskutera…

 • Seminarium: Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!

  2008-05-30

  Under sitt besök på Institutet för Näringslivsforskning, IFN, gav Betsey Stevenson ett välbesökt seminarium kring sambandet mellan lycka och ekonomisk tillväxt. Stevenson har, tillsammans med sin kollega Justin Wolfers, gjort en omfattande granskning av de fakta som legat till grund för den gäckande Easterlin-paradoxen. Läs referat

 • Årsbok 2007

  2008-05-09

  Under 2007 präglades Institutet för Näringslivsforskning inte minst av ett intensivt och framgångsrikt arbete för att säkra långsiktig finansiering av institutets forskningsprogram. I årsboken summeras resultaten av såväl forskning som våra publika aktiviteter under föregående år Läs mer om 2007

 • Frukostseminarium om "Arbetslösheten i Sydafrika"

  2008-04-22

  Professor James Levinsohn, en av världens ledande empiriska forskare inom internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, gav den 18 april ett policyseminarium kring Sydafrikas problematiska arbetsmarknad i samband med sitt besök som gästforskare på IFN. Referat från seminaret

 • Rätt modell för arbetsrätten

  2008-04-10

  Hur påverkas arbetsmarknadens funktionssätt av reglerna för anställningsskydd? En unik studie av den internationella forskningen om effekterna av anställningsskydd presenterar nu några av de frågor som är centrala i debatten. Docent Per Skedinger introducerade vid en konferens den 6 mars sina slutsatser ur boken ”Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen?” Referat från…

 • Ny bok och debatt om entreprenörskap

  2007-10-02

  Den 27 september arrangerade SNS en konferens på temat entreprenörskap. Finansminister Anders Borg och Thomas Östros, vice ordförande i näringsutskottet, kommenterade professor Magnus Henreksons och fil dr Mikael Stenkulas bok Entreprenörskap. Boken Entreprenörskap, ISBN 978-91-85695-14-0, finns i bokhandeln. Läs mer om boken och se presentationen.

 • Japan i skuggan av Kina – Frukostseminarium den 3 september

  2007-09-03

  Det svenska intresset för Japan är svalt. Landet lyser med sin frånvaro i företagens expansionsplaner och medias rapportering, trots att Japan utgör världens näst största ekonomi, positiva tillväxttal och en dynamisk integration med Kina. Frågan är om svenska företag fullt ut förvaltar den potential som finns i Japan. Vid seminariet medverkade professor Naoyuki Yoshino, Keio University,…

 • Meriterad Kinaforskare till IFN

  2007-08-01

  Hösten 2007 blir fil dr Nannan Lundin ordinarie forskare på IFN. Hon disputerade år 2004 vid Örebro universitet och har därefter arbetat för bl a OECDs Directorate of Science, Technology and Industry i Paris. Nannan Lundins aktuella forskning rör främst Kinas innovationspolitik vilket gjort henne till en eftertraktad deltagare i policy- och utvärderingsprojekt för organ som OECD och Ministry of…

 • Fredrik Sjöholm utnämnd till professor

  2007-06-07

  Fredrik Sjöholm har utnämnts till adj professor i internationell ekonomi vid Örebro Universitet. Hans uppgift blir att leda och fördjupa den forskning kring globaliseringsfrågor som redan bedrivs vid universitetet. Fredrik Sjöholm kommer att tillträda tjänsten på deltid och även fortsättningsvis ha sin huvudsakliga verksamhet vid IFN. Hemsida  

 • Magnus Henrekson ny ordförande i priskommitté

  2007-05-24

  "The FSF-NUTEK Award" delas ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset har instiftats av FSF och NUTEK för att främja och synliggöra såväl svensk som internationell entreprenörsforskning. Från och med våren 2007 är professor Magnus Henrekson ordförande i den priskommitté som nominerar och utser pristagare. Läs mer

 • Året i sammandrag

  2007-04-15

  Institutet för Näringslivsforskning kan sammanfatta sitt första år under nytt namn och med ny ledning. I vår årsbok summerar vi resultaten av såväl forskningen som publika aktiviteter. Ladda ner årsboken  

 • Ökad produktivitet under 2006

  2007-04-15

  En utvärdering av forskningen vid IFN visar att produktiviteten ökat väsentligt under 2006. Det gäller oavsett om vi mäter antalet Working Papers, artiklar eller bokkapital publicerade i svenska och internationella tidskrifter. Läs mer  

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se