Äldre nyheter

Seminarium: Den svenska ägarmodellens uppgång och fall

2008-09-15


Globaliseringen har på kort tid ryckt undan förutsättningarna för den traditionellt svenska ägarmodellen där stora delar av näringslivet kontrollerats av ett fåtal ägare. Den 8 september diskuterade Magnus Henrekson och Gabriel Urwitz villkoren för framtida svenskt ägande i samband med lanseringen av den 19:e rapporten till Globaliseringsrådet.

Referat från seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se