Äldre nyheter

Professor Frédéric Delmar är fr.o.m. 1 augusti kopplad till IFN:s entreprenörskapsprogram

2009-09-23


Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Institutionen för strategi och organisation vid EM LYON, Frankrike. Han disputerade 1996 vid Handelshögskolan i Stockholm, sektionen för ekonomisk psykologi. Frédéric Delmar har framför allt forskat om nya företags tidiga utveckling och tillväxt. Han är speciellt intresserad av entreprenörens beteende.

Han har publicerat sina arbeten i ett antal vetenskapliga tidskrifter och böcker. Några av dessa tidskrifter är bland andra: Management Science, Strategic Management Journal, Strategic Organization, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se