Äldre nyheter

Ny medarbetare: Joacim Tåg

2008-12-17


Joacim Tåg är ekonomie doktor i nationalekonomi från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Han disputerade i november 2008 på en avhandling som bland annat behandlar reglering av bredbandsmarknaden. Joacim kommer främst att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi med frågor kring effekter av riskkapital som finansieringsform för unga företag och omstruktureringar.
 

Den här texten står under.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se