Äldre nyheter

Ny medarbetare: Pär Holmberg

2008-11-03


Pär Holmberg är filosofie doktor i nationalekonomi. Han disputerade i oktober 2005 vid Uppsala universitet på en avhandling som teoretiskt behandlar elproducenters strategiska budgivning på elbörsen. Efter disputationen arbetade Pär med företagsbeskattning på Finansdepartementet samt som forskare på Uppsala universitet. Han har även disputerat i elkraftteknik och arbetat som utvecklingsingenjör på ABB Corporate Research. Pär Holmberg kommer att knytas till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se