Äldre nyheter

IFN-forskare tilldelas pris för bästa artikel i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007

2008-09-08

IFN-forskarna Harald Edquist och Magnus Henrekson tilldelas J.V. Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007. Priset erhålls för artikeln ”Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?”, publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 60, nr 2, 2007. Priset delas ut vid en ceremoni i Helsingfors den 9 september 2008.

Läs artikeln

Om samfundet och tidskriften

Harald Edquist   Megnus Henrekson

 

Om samfundet och tidskriften

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Dess ändamål är att befrämja intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för utökad tillämpning av denna vetenskap i samhället. Samfundet är ett forum för ekonomisk debatt, där akademiker, journalister, företagare, fackföreningsföreträdare, bankmän och andra intresserade möts för att ta del av föredrag och engagera sig i aktuella ekonomiska frågor.

Samfundet ger sedan 1923 ut Ekonomiska Samfundets Tidskrift, vilken utkommer med 4 nummer per år. Sedan 2006 utdelas J.V. Tallqvists pris på 4 000 € för bästa artikel publicerad i tidskriften. Professor J.V. Tallqvist hörde till grundarna av Samfundet och han ansvarade ensam för utgivningen av Ekonomiska Samfundets Tidskrift under åren 1923–1947.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se