Äldre nyheter

Rätt modell för arbetsrätten

2008-04-10


Hur påverkas arbetsmarknadens funktionssätt av reglerna för anställningsskydd? En unik studie av den internationella forskningen om effekterna av anställningsskydd presenterar nu några av de frågor som är centrala i debatten. Docent Per Skedinger introducerade vid en konferens den 6 mars sina slutsatser ur boken ”Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen?”

Referat från konferensen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se