Äldre nyheter

Workshop om multinationella företag i Ostasien

2008-10-08

IFN arrangerade den 24–25 oktober 2008 en tvådagars workshop för en grupp särskilt inbjudna internationella forskare för att diskutera aktuell forskning om utländska direktinvesteringar i Ostasien.

Ostasien är en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar och deltagarna kommer att diskutera hur dessa inflöden av utländska multinationella företag påverkar marknadskoncentration, produktivitet, export, arbetstillfällen och andra viktiga ekonomiska faktorer. Fokus låg på utvecklingen i sex ostasiatiska länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Thailand och Vietnam.

  Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se