Äldre nyheter

Workshop om globalisering och arbetsmarknadseffekter

2008-12-08

IFN arrangerade den 5–6 december en workshop om globalisering och arbetsmarknader tillsammans med Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy och CIBER vid Michigan State University. Workshopen tog avstamp i ny teoretisk och empirisk litteratur kring hur globaliseringen påverkar olika typer av företag och olika typer av arbetstagare. Aspekter som undersöktes inkluderade även löner och sysselsättning.

Workshopen samlade internationellt framstående forskare från både USA och Europa för att diskutera hur teoretisk och empirisk forskning kan samordnas bättre för att bringa större klarhet i globaliseringens arbetsmarknadseffekter. Workshopen hölls på engelska.

 Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se