Om IFN

Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, IFN, samlar in, använder och lagrar personuppgifter. IFN är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i texten. Integritetspolicyn uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Kontakta oss gärna på info@ifn.se för mer information.

Vilka personuppgifter som behandlas

 • Uppgifter som lämnas i samband med anmälan till event, beställning av trycksaker eller genom att du fyller i ett formulär hos oss.
  I dessa fall sparas namn, kontaktuppgifter och vissa fall uppgifter om arbetsgivare och funktion. 
   
 • Uppgifter om personer med berättigat intresse av IFN:s verksamhet.
  Det kan gälla kontaktuppgifter för politiker, journalister eller andra som med anledning av sin position förväntas ha intresse av IFN:s verksamhet.
   
 • Inspelningar och bilder tagna i samband med av IFN arrangerade aktiviteter.
  Publicering av dessa är kopplade till IFN:s utgivningsbevis och sker i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Film och bild används endast för publiceringar som rör de sammanhang de tagits för (om inte annat överenskommes).
   
 • Anställda och externa tjänsteutövare.
  IFN lagrar de uppgifter som krävs av rättslig förpliktelse.
   
 • Uppgifter om arbetssökande.
  De dokument den arbetssökande inkommit med samt namn och kontaktuppgifter behandlas. Alla uppgifter lagras separerat från övriga register.

 

Hur personuppgifter behandlas

 • Personuppgifter sparas enbart för internt bruk.
  De är endast åtkomliga för personer som är ansvariga för aktuellt register eller utskick baserat på ett register.
   
 • Personuppgifter används enbart för det ändamål de samlades in för.
  Uppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag av de tjänster IFN använder sig av för utskick av information.
   
 • Personuppgifter lagras endast så länge som de behövs. 
  Detta gäller för det ändamål de samlades in för. Jobbansökningar raderas inom två år om inte annat överenskommes.
   
 • Vissa uppgifter kan få förlängd behandling.
  Personuppgifter kan lagras längre för att tillgodose krav enligt lag. Personuppgifter för anställda kan komma att sparas längre av historiska skäl.

 

Dina rättigheter

 • Registerutdrag
  Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter IFN lagrar om dig.​
   
 • Radering av uppgifter
  Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som inte krävs enligt lag. Om du avregistrerar dig från våra register och i övrigt inte har någon koppling till IFN:s verksamhet så raderas alla uppgifter omgående.​
   
 • Rättelse
  Om IFN lagrar felaktiga uppgifter har du rätt att begära att få dem rättade.
   


 

Cookies

På IFN:s webbplats används cookies endast i begränsad omfattning. De används främst för att genom Google Analytics kartlägga hur våra besökare navigerar på vår webbplats, samt att ta fram statistik och analyser över hur sajten används.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

För mer information om cookies på IFN:s webbplats kontakta wm@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se