Om IFN

Forskarkarriär

IFN vill nå blivande forskare som kan bidra med forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och med hög relevans för det svenska näringslivet.

Det finns flera vägar att bli forskare inom näringslivsekonomi. En väg är att påbörja doktorandstudier och i sitt avhandlingsarbete knytas till IFN. En annan väg är att börja arbeta som forskningsassistent på IFN och därefter söka sig till doktorandutbildning. Den som väljer denna väg får ofta goda idéer på IFN om ämnen för doktorsavhandlingen. Det är också många som först efter disputation knyts som forskare till IFN.

För alla dessa gäller att de forskar på IFN under ett antal år och därefter blir exempelvis professor vid något universitet eller går vidare till kvalificerade tjänster inom privat eller offentlig sektor.

Karriär 2.jpg

Forskare på IFN i samtal med doktorander från olika högskolor och universitet under Öppet Hus i mars 2014.

Öppet hur Hemsidan karriär.jpg

Niclas Berggren, chef för forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi, förklarar om forskningen inom detta fält under Öppet Hus i januari 2016.

 

Forskningen på IFN bedrivs inom fem program: 

 

IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi. Här finns i dag 25-talet disputerade nationalekonomer som forskar inom de ovan nämnda programmen och därutöver ett fåtal enskilda projekt.

IFN är ett privat institut och det ser vi som en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. Vi var till exempel bland de första att undersöka sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

 

Vi kan erbjuda en forskningsmiljö med gott om tid för forskning, starkt administrativt stöd samt goda kontakter med näringslivet.

  • Lyssna till IFN:s poddsändning med titeln Att forska är spännande!. I programmet intervjuas professor Magnus Henrekson, vd IFN, och professor Lars Persson, vice vd IFN. De berättar bland annat om vem som passar att bli forskare. I programmet intervjuas även docent Karin Edmark och Ph.D. Tino Sanandaji, två yngre forskare som arbetar på IFN. De tar med lyssnarna in i forskarens vardag på IFN.
  • Alumniförteckning över forskare på IFN 1939-2014.
  • Akademiska titlar som förekommer på IFN.
  • För vidare information om doktorandutbildning läs Doktorandhandboken (utgiven av Universitets- och högskolerådet).
     

Vaxholm 2013.jpg

Vetenskaplig konferens om företagsägande, arrangerad av IFN i Vaxholm 2014.


Bland de 7 400 personer som tog en doktorsexamen under åren 2000, 2002 och 2005 hade nästan nio av tio etablerat sig på arbetsmarknaden 2008. Runt 95 procent hade ett yrke som tillhör den högsta nivån när det gäller kvalifikationskrav. Uppföljningen av dem som examinerades visar att totalt sett arbetar cirka 65 procent inom stat, kommun eller landsting och runt 35 procent inom näringslivet. (Universitetskanslersämbetet)

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se