Karriär

IFN söker forskare för tenure track

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar inom frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonomi, Elmarknadens ekonomi, samt Institutionernas ekonomi.

Länk till annonsen på Jobmarket
 

2017-01-17 jobbannons.jpg

För närvarande är vi 36 doktorer i nationalekonomi, varav 7 professorer och 14 docenter. Vi har också 4 forskningsassistenter och 4 doktorander knutna till institutet. Se ifn.se för ytterligare information.

Vi söker nu en forskare i nationalekonomi. Tjänsten ska tillträdas hösten 2020. Sökanden ska vara företagsam och dynamisk och bör vara intresserad av att analysera frågor som är av betydelse för näringslivet och/eller fokuserar på företaget (eller företaget och dess anställda). Vi välkomnar ansökningar från såväl juniora som seniora forskare, men den sökande ska vid tjänstens tillträde ha disputerat. Vi erbjuder en mycket god internationell forskningsmiljö med stor potential för personlig utveckling och forskning på heltid. Forskaren får tillgång till IFN:s omfattande dataset och en generös resebudget.

Ansökningar ska lämnas in via www.econjobmarket.org senast den 10 november 2019 och bör innehålla en text som beskriver varför du vill jobba på IFN, cv, exempel på vetenskapliga arbeten, exempelvis job market paper, samt en lista över dina forskningsintressen som är relevanta för IFN. Om du nyligen har disputerat ska rekommendationsbrev bifogas. För mer information se www.ifn.se eller kontakta Elisabeth Gustafsson, elisabeth.gustafsson@ifn.se.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se