Karriär

IFN söker forskare för tenure track

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar inom frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: Entreprenörskapets ekonomi, Globaliseringen och företagen, Tjänstesektorns ekonomi, Hållbar energiomställning, samt Institutionernas ekonomi.

Länk till annonsen på Jobmarket
 

2017-01-17 jobbannons.jpg

För närvarande är vi 36 doktorer i nationalekonomi, varav 7 professorer och 14 docenter. Vi har också 6 forskningsassistenter och 6 doktorander knutna till institutet. Se ifn.se för ytterligare information.

Vi söker nu en forskare i nationalekonomi. Tjänsten ska tillträdas hösten 2021. Sökanden ska vara företagsam och dynamisk och bör vara intresserad av att analysera frågor som är av betydelse för näringslivet och/eller fokuserar på företaget (eller företaget och dess anställda). Vi välkomnar ansökningar från såväl juniora som seniora forskare, men den sökande ska vid tjänstens tillträde ha disputerat. Vi erbjuder en mycket god internationell forskningsmiljö med stor potential för personlig utveckling och forskning på heltid. Forskaren får tillgång till IFN:s omfattande dataset och en generös resebudget.

Ansökningar ska lämnas in via www.econjobmarket.org senast den 10 november 2020 och bör innehålla en text som beskriver varför du vill jobba på IFN, cv, exempel på vetenskapliga arbeten, exempelvis job market paper, samt en lista över dina forskningsintressen som är relevanta för IFN. Om du nyligen har disputerat ska minst två rekommendationsbrev bifogas. För mer information se www.ifn.se eller kontakta Elisabeth Gustafsson, elisabeth.gustafsson@ifn.se.

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se