Karriär

IFN söker forskningsassistent

whiteboard550b.jpg

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar i frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Globaliseringen och företagen, (iii) Tjänstesektorns ekonomi, (iv) Elmarknadens ekonomi, och (v) Institutionernas ekonomi.

För närvarande är vi ca 35 doktorer i nationalekonomi, varav åtta professorer och 13 docenter. Vi har också fyra forskningsassistenter och fem doktorander knutna till institutet. Se ifn.se för ytterligare information.

Vi söker en forskningsassistent med tillträde i januari 2020 eller enligt överenskommelse. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.

Den sökande ska ha en magister- eller masterexamen i nationalekonomi eller ha påbörjat det andra året av masterprogrammet och då med bra betyg. En inriktning på kvantitativ analys är meriterande. Erfarenhet av kodning, särskilt i Stata, är också värdefull. Du bör vara intresserad av forskning och den politiska debatten som berör näringslivet. Du bör även ha ambitionen att i framtiden avlägga en doktorsexamen i nationalekonomi. Ett krav är goda kunskaper i både svenska och engelska.

Sänd din ansökan med cv och masteruppsats senast den 10 januari 2020 till Björn Tyrefors, bjorn.tyrefors@ifn.se, eller Fredrik Heyman, fredrik.heyman@ifn.se. För frågor, vänligen kontakta Björn Tyrefors, telefon 070 467 8003, eller Fredrik Heyman, telefon 073 330 8248.

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se