Karriär

Sommarjobb

Karriär 6.jpg

Sommarassistent på IFN

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar inom frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Globaliseringen och företagen, (iii) Tjänstesektorns ekonomi, (iv) Elmarknadens ekonomi, och (v) Institutionernas ekonomi.

IFN erbjuder två forskningsassistenttjänster under två månader sommaren 2018. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Du arbetar i olika projekt och med olika forskare samtidigt och arbetet är inte styrt till något särskilt av våra forskningsprogram. Du har en kontaktperson på IFN som fungerar som länk till de övriga forskarna.

Arbetet sker i nära samarbete med den forskare som behöver hjälp med något, men kan också ske i samarbete med någon av de andra forskningsassistenterna på IFN.

Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du hjälper även till med annat arbete inom ramen för IFN:s verksamhet.

Är du nyfiken på IFN och vill etablera kontakt med oss är sommarjobb ett bra tillfälle att presentera dig själv. Samtidigt lär du dig mer om IFN och hur en forskares vardag ser ut, vilket kan underlätta för dig i ditt karriärval. Det finns även möjlighet att få bra feedback på din framtida eller pågående magisteruppsats. Läs här en intervju med sommarassistenterna 2017.

Du som söker ska ha en masterexamen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen (högst ett år kvar av masterstudier). Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen att så småningom disputera i nationalekonomi. Höga betyg samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav och erfarenheter av att arbeta med databehandling i Stata är meriterande.

För mer information mejla till sommarjobb@ifn.se. Ansökan (inklusive meritförteckning, betygsutdrag och uppsats) sänds till sommarjobb@ifn.se.

Sista datum för ansökan till 2018 års sommartjänster är den 15 mars 2018.

 

Aktuell forskare

Therese Nilsson

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
  • Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se