Om IFN

Vår uppgift

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är ett privat icke vinstdrivande forskningsinstitut som grundades 1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen för att bedriva forskning om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling. Fram till 2006 var institutets namn Industriens Utredningsinstitut (IUI).

Stiftelsens huvudman är Svenskt Näringsliv, som också svarar för drygt en tredjedel av finansieringen. Den återstående delen av verksamheten finansieras med projektanslag från privata och offentliga forskningsfinansiärer. Dessa anslag erhålls i konkurrens med andra ledande institutioner på vårt område. Med några få undantag har forskarna doktorsexamen i nationalekonomi.

Storleken på personalstyrkan har varit relativt konstant genom åren och består av ca 20 forskare på heltid.

 

Vår uppgift är att:

  • Bedriva oberoende forskning på högsta internationella akademiska nivå – baserad på nationalekonomiska metoder – inom områden som är av betydelse för näringslivet i Sverige och internationellt.
  • Bidra med högkvalitativa analyser och policyrekommendationer till offentliga och privata beslutsfattare på områden av hög relevans för det svenska näringslivet.
  • Sprida forskningsresultat genom publikationer och seminarier samt genom kommentarer och analyser i media.

 

Opartisk och oberoende forskning

Forskarna vid institutet förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället. Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet karaktäriserar all forskning och analys som bedrivs vid institutet. IFN bidrar med forskningsbaserade analyser av relevans för den ekonomiska politiken på icke exklusiv basis. Ingen forskningsfinansiering, varken personlig eller institutionell, accepteras för ett projekt med ett stipulerat eller förutbestämt resultat eller politiskt förhållningssätt.

 

Mer läsning

 "Vilket värde kan Institutet för Näringslivsforskning tillföra Svenskt Näringsliv och andra finansiärer". Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson. Kap 37 i IFN/IUI 1939-2009, 2009  

 "Från IUI till IFN: omställningen, nuläget och framtiden".  Magnus Henrekson. Kap 38 i IFN/IUI 1939-2009, 2009  

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN-podden

Hur ska framtidens elmarknad se ut för att vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att investera i?  Om 20 år ska vi ha nått Energiöverenskommelsens mål om 100% förnybar elproduktion men hur ska det gå till? Hur bör den optimala elmarknaden se ut? Hör forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås från IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se