2018

Activism, Strategic Trading, and Liquidity

Författare: Kerry Back, Pierre Collin‐Dufresne, Vyacheslav Fos, Tao Li och Alexander Ljungqvist Publikation: Econometrica Accepterad:
Januari 2018

Artikeln online (behörighet kan krävas)Referens:
Back, Kerry, Pierre Collin‐Dufresne, Vyacheslav Fos, Tao Li och Alexander Ljungqvist, "Activism, Strategic Trading, and Liquidity", Econometrica.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se