Accepterade artiklar

Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being

Författare: Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini Publikation: Review of Economic Studies Accepterad:
Juli 2019

Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version

Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini


Vi undersöker effekten av att vinna på lotteri på olika mått av livstillfredställelse. Lotterivinnare är mer nöjda med livet även ett decennium efter att de vunnit. Däremot finner vi ingen statistiskt säkerställd effekt på lycka eller mental hälsa.


Referens:
Lindqvist, Erik, Robert Östling och David Cesarini, "Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being", Review of Economic Studies.

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se