2019

Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality

Författare: Fredrik Andersson, Henrik Jordahl och Jens Josephson Publikation: CESifo Economic Studies Accepterad:
Maj 2019

Artikeln online (behörighet kan krävas)

Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality Fredrik Andersson, Henrik Jordahl och Jens Josephson


Det finns en stor litteratur om den offentliga sektorns köp av tjänster. Vi granskar denna litteratur med fokus på tjänsternas kontraktsproblem. För tjänster med små kontraktsproblem ger tjänsteköpen relativt fördelaktiga utfall. För tjänster med stora kontraktsproblem är bilden inte lika tydlig och offentlig produktion framstår i många fall som mer fördelaktig.


Referens:
Andersson, Fredrik, Henrik Jordahl och Jens Josephson, "Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality", CESifo Economic Studies.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Fredrik Andersson

Kontakt

Tel: 046 222 86 76
Fredrik.Andersson@nek...

Jens Josephson

Kontakt

Tel: 08 16 13 54
Mobil: 073 595 11 73
jens.josephson@sbs.su.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se