2019

The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?

Författare: Magnus Henrekson, Özge Öner och Tino Sanandaji Publikation: The European Union and the Return of the Nation State Redaktör: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Karin Leijon och Lars OxelheimFörlag: Palgrave MacmillanFörlagsort: Cham, Schweiz Accepterad:
Augusti 2019

Preliminär version


Officiellt hävdas att EU har en gemensam flyktingpolitik. De överenskommelser som gjorts lämnar dock stort handlingsutrymme till de enskilda medlemsländerna, vilket ger dem möjlighet att reglera flyktinginvandringen och ändå följa internationella avtal. EU är inte heller en optimal region för flyktingmottagande.


Referens:
Henrekson, Magnus, Özge Öner och Tino Sanandaji, "The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?", i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Karin Leijon och Lars Oxelheim, red., The European Union and the Return of the Nation State. Cham, Schweiz: Palgrave Macmillan.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Özge Öner

Kontakt

Tel: 08 665 4519
oo263@cam.ac.uk

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se