2019

When Does Terror Induce a State of Emergency? And What Are the Effects?

Författare: Christian Bjørnskov och Stefan Voigt Publikation: Journal of Conflict Resolution Accepterad:
Juni 2019

Artikeln online (behörighet kan krävas)

When Does Terror Induce a State of Emergency? And What Are the Effects? Christian Bjørnskov och Stefan VoigtReferens:
Bjørnskov, Christian och Stefan Voigt, "When Does Terror Induce a State of Emergency? And What Are the Effects?", Journal of Conflict Resolution.

Christian Bjørnskov

Kontakt

Tel: +45 87 16 48 19
Mobil: +45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se