Accepterade artiklar

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Författare: Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan Publikation: International Review of Finance Accepterad:
Juli 2020

Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan


Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.


Referens:
Kärnä, Anders, Agostino Manduchi och Andreas Stephan, "Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability", International Review of Finance.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se