Accepterade artiklar

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Författare: Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan Publikation: International Review of Finance Accepterad:
Juli 2020

Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan


Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.


Referens:
Kärnä, Anders, Agostino Manduchi och Andreas Stephan, "Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability", International Review of Finance.

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se