Accepterade artiklar

Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies

Författare: Fridrik M. Baldursson, Nils-Henrik M. von der Fehr och Ewa Lazarczyk Publikation: Economics of Energy & Environmental Policy Accepterad:
Januari 2020

Artikeln online (behörighet kan krävas)Referens:
Baldursson, Fridrik M., Nils-Henrik M. von der Fehr och Ewa Lazarczyk, "Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies", Economics of Energy & Environmental Policy.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se