Årsböcker

Alla årsböcker

 

Institutet för Näringslivsforskning (2021), Årsbok 2020. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2020), Årsbok 2019. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2019), Årsbok 2018. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2018), Årsbok 2017. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2017), Årsbok 2016. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2016), Årsbok 2015. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2015), Årsbok 2014. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2014), Årsbok 2013. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2013), Årsbok 2012. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2012), Årsbok 2011. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2011), Årsbok 2010. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2010), Årsbok 2009. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2009), Årsbok 2008. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2008), Årsbok 2007. Stockholm: IFN.

Institutet för Näringslivsforskning (2007), Årsbok 2005/2006. Stockholm: IFN.

Industriens Utredningsinstitut (2005), IUI Yearbook 2004/2005. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (2004), IUI Yearbook 2003/2004. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (2003), IUI Yearbook 2002/2003. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (2002), IUI Yearbook 2001/2002. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (2001), IUI Yearbook 2000/2001. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (2000), IUI Yearbook 1999/2000. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1999), IUI Yearbook 1998/99. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1998), IUI Yearbook 1997/98. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1997), IUI Yearbook 1996/97. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1996), IUI Yearbook 1995/96. Stockholm: IUI

Industriens Utredningsinstitut (1995), IUI Yearbook 1995. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1994), Kompetens, kompensation och konkurrens – IUIs forskningsprogram 1993/94. Årsbok och verksamhetsberättelse 1993. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1993), Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1991), IUI – 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1988), Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1987), The Economics of Institutions and Markets. IUI Yearbook 1986–1987. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1984), Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI.

Fries, Harald och Gunnar Eliasson, red. (1983), Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1982), Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1981), IUI 40 years 1939–1979. The Firms in the Market Economy. IUI Research Program 1979/1980. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1980), Measurement and Economic Theory. IUI Research Program 1978/1979. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1979), IUI 40 år 1939–1979. Företagen i marknadsekonomin: verksamheten 1979–1980. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1977), Verksamheten 1977–1978. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1977), Verksamhetsåret 1976. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1976), Verksamhetsåret 1975. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1975), Verksamhetsåret 1974. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1974), Verksamhetsåret 1973. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1973), Verksamhetsåret 1972. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1972), Verksamhetsåret 1971. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1971), Verksamhetsåret 1970. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1970), Verksamhetsåret 1969. Institutets verksamhet under trettio år. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1969), The Industrial Institute for Economic and Social Research. Annual Report 1969 and 1939–1969 in Retrospect. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1968), Verksamhetsåret 1967. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1967), Verksamhetsåret 1966. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1966), The Industrial Institute for Economic and Social Research. Annual Report 1966. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1966), Verksamhetsåret 1965. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1964), Verksamhetsåret 1963. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1963), Verksamhetsåret 1962. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), Verksamhetsåret 1961. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1961), Verksamhetsåret 1960. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1960), Verksamhetsåret 1959. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1959), Verksamhetsåret 1958. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1958), Verksamhetsåret 1957. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1957), Verksamhetsåret 1956. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1956), Verksamhetsåret 1955. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1955), Verksamhetsåret 1954. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1954), Verksamhetsåret 1953. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1953), Verksamhetsberättelse 1952. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1951), The Industrial Institute for Economic and Social Research – A Survey of its Activities. IUI Yearbook 1951. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1943), Industriproblem 1943. Stockholm: IUI.

Övriga årsredogörelser
 

Redogörelse för verksamheten vid IUI 1951

Redogörelse för verksamheten vid IUI 1950

Redogörelse för verksamheten vid IUI 1949

Redogörelse för verksamheten vid IUI 1948

Kort meddelande rörande verksamheten vid IUI 1947

Verksamheten vid IUI 1946

Verksamheten under andra halvåret 1945

Verksamheten 1 februari – 30 juni 1945

Verksamheten 1 juli 1944 – 1 februari 1945

Verksamheten under första kvartalet 1944

Berättelse över IUIs verksamhet 1943

IUIs verksamhet under 1942

Årsredogörelse för 1941

Årsredogörelse för 1940

 

 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se