Årsbok 2014

En vital 75-åring!

Hemligheten bakom IFN:s framgångar är att institutet bidrar till samhällsdebatten med väl underbyggda analyser, skriver Michael Treschow som är styrelsens ordförande. Han förklarar att det är mångfalden på IFN som skapar förutsättningarna för dessa analyser. Inte minst mångfalden av infallsvinklar, ståndpunkter och idéer.

Under 2014 har IFN firat 75 år. Det är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut.

Institutets första år överskuggades av andra världskriget. Då skrevs rapporter om försörjning i avspärrningstider och om näringslivet inför freden. Under resans gång har samhället och näringslivet förändrats. Rapporterna från institutet har också omdanats. Det har forskats om televisionens och bilindustrins framtid. I dag handlar forskningen inom nationalekonomi bland annat om tillit, entreprenörskap och skolan.

IFN är en vital 75-åring. Ämnesvalen visar hur institutet följt med sin tid. Detta är en av styrkorna som gjort att IFN i dag står starkare än någonsin som fristående forskningsinstitut.

Mångfalden är ett av IFN:s starka kort. Och det är inte bara frågan om forskare från olika länder och i olika åldrar – även om spannet mellan den yngste och äldste disputerade forskaren inger respekt: 56 år skiljer dem åt! Till den imponerande gruppen av forskare på IFN ska läggas alla affilierade forskare som återfinns på högskolor runt om i landet men även utomlands. Ett gästforskarprogram lockar välrenommerade forskare från andra länder att för kortare eller längre tid komma till Sverige och IFN. Ett samarbete som ger båda parter nya impulser.

På IFN finns en mångfald av infallsvinklar, ståndpunkter och idéer. Knappast något är hugget i sten. Ett betyg så gott som något på att IFN:s forskning ger avtryck i samhället är att forskningen citeras av debattörer och skribenter i olika politiska läger. Det gäller skatter, utbildning, integration, kvotering och mycket mer. Trovärdigheten för IFN:s forskning är helt enkelt hög bland opinionsbildare och makthavare.

Under årens lopp har institutet bidragit till samhällsdebatten med väl underbyggda och högkvalitativa analyser och policyrekommendationer. Det är det som är hemligheten bakom framgångarna.
 

MT-Namnteckning.jpg

MICHAEL TRESCHOW
STYRELSENS ORDFÖRANDE

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se