Årsbok 2015

Att välja fritt

Val och friheten att välja är ett genomgående tema i IFN:s verksamhet – som privat stiftelse och som akademiskt forskningsinstitut. Valfrihet är något som vi väljer och väljer att stå upp för. IFN och forskarna drar sitt strå till stacken för ett pluralistiskt samhälle, skriver Michael Treschow, styrelseordförande IFN.

Ekonomi är att välja är titeln på Assar Lindbecks memoarer som publicerades för ett par år sedan. Assar Lindbeck, nestorn inom svensk nationalekonomi, är en av forskarna på IFN. Hans forskning handlar bland annat om välfärdsstaten och vad våra val betyder för dess fortbestånd.

Val och friheten att välja är ett genomgående tema i IFN:s verksamhet – som privat stiftelse och som akademiskt forskningsinstitut. Verksamheten vid universiteten och högskolorna finansieras till stor del med statliga anslag. Detta innebär att högskolornas verksamhet styrs av regeringen, exempelvis att anordna utbildning inom ett visst område eller med en viss inriktning. Att IFN är ett privat institut är en styrka. Institutet har genom åren säkerställt att det finns en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. Med andra ord att det finns alternativ.

IFN har en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Val och valfrihet genomsyrar IFN:s forskningsprogram och är utgångspunkten i ett antal av de forskningsfrågor som studeras. Projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, som bedrevs tillsammans med SNS 2012–2015, har resulterat i tio böcker och rapporter och drygt 20 seminarier. Med stöd från ett stort antal organisationer fortsätter IFN nu välfärdsforskningen med det nya projektet Framtidens välfärdstjänster. I projektet studeras bland annat effekterna av skolval och hur vårdvalsreformen påverkat primärvården. 

De flesta av oss vill fritt kunna välja både utbildning och läkare. För att inte tala om hur vi ska tillbringa de sista åren i livet. Vi vill också att det ska finnas möjligheter att välja mellan olika arbetsgivare och olika typer av bostäder. Mellan statliga och privata alternativ. Allt till förmån för den enskilda i en välfärdsstat som den svenska.

Det finns inga garantier för att det fria valet i ett samhälle består. Valfrihet är något som vi väljer och väljer att stå upp för. IFN drar sitt strå till stacken för ett pluralistiskt samhälle. Forskarna gör det med forskning av högsta kvalitet och medverkar därigenom med välunderbyggda högrelevanta bidrag till den kvalificerade samhällsdebatten.
 

MT-Namnteckning.jpg

MICHAEL TRESCHOW
STYRELSENS ORDFÖRANDE

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se