Årsbok 2015

Hög rankning kräver fortsatt hårt arbete

2015 var ett rekordår vad gäller internationell publicering. I dag är IFN rankat (RePEc) på fjärde plats i Sverige och ingen enskild nationalekonomisk institution vid något svenskt universitet är högre rankad än IFN.

internationell publicering är den självklara utgångspunkten för alla projekt vid IFN. Detta innebär att forskningsrapporterna skrivs med sikte på publicering i en vetenskaplig tidskrift med peer review. Detta är nödvändigt dels för att IFN-forskarna ska vara konkurrenskraftiga visavi andra forskare, dels för att internationell granskning och publicering av annan utgivare än IFN bidrar med den kvalitetsstämpel som ger IFN:s forskare tyngd och trovärdighet.

År 2015 innebar ett rekord vad gäller internationell publicering med 70 bidrag i IFN:s engelska särtrycksserie. Åtta av bidragen var kapitel i så kallade Handbooks där de ledande forskarna på ett visst fält bjuds in för att utvärdera och ge en översikt över de viktigaste resultaten. Att IFN är så väl representerat i sådana sammanhang är en god indikation på att vi har flera ledande forskare inom sina respektive områden. 

Genom att IFN är ett helprivat forskningsinstitut är vi lite av en främmande fågel i den svenska akademiska miljön. Det innebär bland annat att vi har större behov än forskare vid universiteten att kunna visa forskningsfinansiärer att vår forskning är internationellt konkurrenskraftig och att forskningsproduktiviteten är hög – med andra ord att en finansiär som ger ett anslag till IFN får mycket för pengarna.

Vi följer fortlöpande hur väl IFN står sig relativt andra nationalekonomiska forskningsmiljöer. Den internationellt mest heltäckande jämförelsen är RePEc-rankningen (Research Papers in Economics), som görs varje månad. IFN är där rankat på fjärde plats i Sverige och ingen enskild nationalekonomisk institution vid något svenskt universitet är högre rankad än IFN. Dessutom är 15 av IFN:s forskare bland de 10 procent högst rankade i Europa och IFN är rankat i 98:e percentilen bland de 3 300 europeiska institutioner som är registrerade i RePEc. Inom området Entrepreneurship – som är IFN:s största forskningsprogram – är institutet rankat som nr 1 i Sverige, nr 4 i Europa och nr 20 i världen.

Hösten 2015 gjordes en jämförelse av hur ofta IFN:s forskare citeras i de tidskrifter som är listade i Web of Science, jämfört med samtliga 48 000 forskare i Sverige i alla ämnen, som publicerade sig internationellt under femårsperioden 2008–2012. Även här hävdar vi oss väl: fyra av IFN:s forskare hör till de 1 procent mest citerade och 28 av IFN:s forskare tillhör de 25 procent mest citerade.

Om något så visar dessa jämförelser att policyrelevans och vetenskaplig kvalitet inte står i motsatsställning till varandra. Tvärtom.

IFN har ambitionen att kommunicera våra resultat till ledande beslutsfattare, opinionsbildare och en intresserad allmänhet. Även på detta område har aktivitetsnivån varit hög under året. Fyra välbesökta policyseminarier anordnades. Två med internationellt välkända forskare: Diane Coyle, University of Manchester, om hur vi ska mäta tillväxt och välfärd, och Steven Davis, University of Chicago, om effekter av politisk osäkerhet. Båda väckte stort intresse och lockade både många åhörare och välkända samhällsdebattörer till respektive paneldiskussion. Publika seminarier med skolforskare, om skolforskning och om universitetsutbildning, drog rekordstor publik och visar att forskning som sådan är av intresse för en bredare allmänhet, bara forskningen handlar om ämnen som är förankrade i människors vardag.

Den utåtriktade verksamheten syns också i form av 50 debattartiklar i ledande tidningar, sju poddsändningar och ett rekordstort antal populärvetenskapliga bidrag. 

Verksamheten ska också finansieras men ITrevolutionen innebär inte att forskare kan ersättas av datorer! Den innebär snarare att kraven och därmed kostnaderna ökar för att få studier antagna för publicering. Vi är därför glada att ha fått ett nytt stort femårigt anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och att vi fått två helt nya finansiärer: Svenska Fondhandlareföreningen till ett projekt om börsens samhällsekonomiska betydelse, och Stockholms Köpmansklubb som ny sponsor till Global Award for Entrepreneurship Research.

Sammanfattningsvis kan vi lägga 2015 till handlingarna som ett framgångsrikt år då IFN breddade institutets internationalisering genom att ingå i det europeiska tvärvetenskapliga forskningsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Framgång är dock en färskvara och den internationella konkurrensen fortsätter att öka när allt fler länder, inte minst de kontinentaleuropeiska, satsar på att producera forskning ämnad för publicering i ledande vetenskapliga tidskrifter.

Så länge vi inte slår oss till ro har IFN alla möjligheter att producera forskning i akademisk världsklass med näringslivsrelevans som en fortsatt viktig ledstjärna i valet av utgångspunkter och frågeställningar.


MH-Namnteckning.jpg
MAGNUS HENREKSON
PROFESSOR OCH VD

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se