Årsbok 2016

Vinst i välfärden

Forskarna på IFN studerar, analyserar och lägger fram fakta om hur delar av välfärdssektorn fungerar, skriver Michael Treschow, styrelseordförande IFN. Han skriver att i stället för att begränsa vinsten borde vi diskutera hur kvaliteten kan höjas.

Privata företag inom välfärdssektorn är sedan ett kvarts sekel ett inslag i svenskt näringsliv. Nästan 1,3 miljoner människor är i dag sysselsatta inom den offentligfinansierade vården, skolan och omsorgen. Drygt 22 procent av dessa är egna företagare eller anställda i ett privat företag. Denna centrala del av näringslivet studeras inom ett av IFN:s fem forskningsprogram: Tjänstesektorns ekonomi.

Vinst i välfärden debatteras flitigt. Inte minst efter att regeringens utredare Ilmar Reepalu lagt fram förslag på nya regler för vinstdrivande företag inom denna sektor. Men i stället för vinstbegränsning borde vi diskutera hur kvaliteten kan höjas i såväl den privata som den offentliga delen av välfärdssektorn. Vård, skola och omsorg av hög kvalitet är en förutsättning för ett växande näringsliv. Samtidigt måste vi acceptera konkurrens inom välfärdssektorn, liksom i näringslivet i övrigt. Det är bara så utvecklingen drivs framåt. Flera forskare vid IFN bidrar med intressanta studier om konkurrensens betydelse för ökad kvalitet och bättre utnyttjande av satsade resurser.

En diskussion är i full gång om att vinst går ut över tjänsternas kvalitet. Henrik Jordahl, IFN, har tillsammans med David Sundén studerat frågan och kommit fram till att det ”i synnerhet saknas belägg för att de mest lönsamma företagen har sämre kvalitet […]”.

Det finns förvisso spelregler för välfärdssektorn som inte fungerar bra. Ett exempel är upphandling som alltför ofta handlar om lågt pris i stället för hög kvalitet. Men något som inte fungerar bra kan rättas till, justeras in och anpassas till verkligheten. Kravet är dock att vi vet vilka resultat vi vill ha. Först då kan väl fungerande granskningsmekanismer utformas, övervakas och efterlevas.

I debatten om och kritiken av privata företag inom välfärdssektorn glömmer vi alltför lätt att dessa introducerades för att den offentliga sektorn inte klarade av sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Människor var missnöjda med barnomsorg, skola och vård. Det är en historia som inte får glömmas bort. Även här drar forskarna på IFN sitt strå till stacken. De studerar, analyserar och lägger fram fakta om hur delar av välfärdssektorn fungerar.

MT-Namnteckning.jpg

MICHAEL TRESCHOW
STYRELSENS ORDFÖRANDE

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se