Årsbok 2017

Nya tider – ny forskning

Forskningen förändras när samhället förändras. En rad nya forskningsprojekt har startats på IFN. ”Kvalitet i kombination med lyhördhet och flexibilitet är vägen framåt”, skriver Magnus Henrekson.

Samhället förändras och därmed förutsättningarna för den forskning som bedrivs på IFN. Det är tidens gång men också språng i utvecklingen som skapar behov av nya studier, nya analyser och nya insikter. Vem hade trott för bara några år sedan att invandring och integration av nyanlända skulle vara ett av de ämnen som 2018 dominerar samhällsdebatten? Och det var inte många som förutspådde att protektionistisk politik skulle hota globaliseringens
landvinningar.

Anställningsskydd och invandrares ställning på arbetsmarknaden är ett av flera forskningsprojekt som i dag bedrivs på institutet. Hur entreprenörskap och företagande eventuellt kan förbättra integrationen av invandrare är ett annat. I ett projekt studeras hur tillit skapas och normer förändras. Att förstå detta är centralt för normöverföring och sammanhållning i ett samhälle.

Studier av born global-företag är ett nytt projekt. Här handlar det om exceptionellt exportinriktade företag och forskarna studerar vilka ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt för dessa företag att växa. På IFN studerar flera forskare digitalisering ur ett globalt perspektiv. Andra forskningsämnen är hur globaliseringen påverkar ägande och betydelsen av utländskt riskkapital för svenska entreprenörer.

Samtidigt som samhället förändras och forskningen med den så krävs även kontinuitet. Här har IFN med sina snart 80 år på nacken mycket att bidra med. Institutet är privat finansieratoch det är en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. IFN har dessutom en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet.

På sidan 54 i denna årsbok redovisas produktionen av forskning på IFN, från 2001 och framåt. Aldrig tidigare har så många artiklar av IFN-forskare publicerats under ett år i internationella vetenskapliga tidskrifter som under 2017. Ett tecken så gott som något på att vi lever i en global värld, att IFN står starkt och att kvalitet i kombination med lyhördhet och flexibilitet är vägen framåt.

MH-Namnteckning.jpg
MAGNUS HENREKSON
PROFESSOR OCH VD

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se