Årsbok 2018

”Vi måste tala om hur tillgångar skapas”

I valrörelsen 2018 talades enbart om hur pengar ska spenderas, inte om intäktssidan, säger MICHAEL TRESCHOW. Han är kritisk till att politiker och journalister inte förklarat att det är näringslivet som skapar de resurser vi har.

MICHAEL TRESCHOW, styrelseordförande IFN, talar om obalanser i dagens ekonomi och att det politiska systemet har fjärmat sig från skapandet av resurserna. 

Varför har det blivit så?

Det kan finnas två förklaringar, tror Michael Treschow. För det första att man tar företagande och näringslivet för givna. Att allt rullar på oberoende av vad som händer. För det andra kan det handla om ett ointresse för näringslivet eftersom få politiker kommer från denna sektor.

– Det är ett problem att politikerna inte kan balansera intressen från olika delar av samhället. Att bara de som hörs och syns mest får inflytande.

Michael Treschow tycker också att det är bekymmersamt att de finns två världar: en för den som läser traditionella medier och en annan skapad i sociala medier.

– Och dessa världar speglar inte samma verklighet. Vi hamnar i en tillvaro som vi trodde hade avskaffats. En värld där bara de som har ”rätt” information har makt. Det är inte ett öppet samhälle där man får samtala om allt och med alla!

Vad kan vi göra?

Michael Treschow förklarar att på IFN försöker forskarna på saklig grund berätta om förhållanden i näringslivet och i samhället. De uppmärksammar problem och söker lösningar.

– Det fina med IFN är att forskarna nyfiket tar tag i frågeställningar. De ger förklaringar och lösningar. Men fler behöver inse att företagande inte bara rullar på.

Michael Treschow säger att två saker oroar:

1) Sveriges låga produktivitet och tillväxt, och
2) att Sverige är enormt exportberoende och därmed sårbart om länder som USA och Kina sätter käppar i hjulen.

– Det finns en risk att det blir väldigt smärtsamt i nästa lågkonjunktur. Då kommer vi att se obalanserna och de underliggande svagheterna.

Michael Treschow påpekar att vi måste se till att alla som tagit sig till Sverige kan försörja sig. Det bygger det svenska samhällskontraktet på.

– Vi ska stötta men först och främst ska människor försörja sig själva.

Varför talar vi inte om obalanserna?

– Journalistkåren och politikerna har brustit i sitt uppdrag att få svenska folket att förstå att näringslivet skapar resurser och att dessa resurser är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se