Årsbok 2018

”Det mest produktiva året i vår historia”

2018 var det mest produktiva året i institutets 80-åriga historia, skriver MAGNUS HENREKSON. IFN:s forskare har producerat näringslivsrelevant forskning i världsklass och sedan framgångsrikt förmedlat resultaten även utanför akademin.

IFN är ett nationalekonomsikt forskningsinstitut profilerat mot näringslivsrelevanta forskningsfrågor. Vad vi åstadkommer kan mätas och därmed jämföras med tidigare år och hur vi står oss i konkurrensen med andra institutioner och forskare såväl i Sverige som i resten av världen. När vi blickar tillbaka på 2018 kan vi konstatera att det varit det mest produktiva året i institutets 80-åriga historia.

Antalet working papers översteg för första gången 60 stycken under ett enskilt år. Men detta är bara första steget. Ett gott kvitto på kvaliteten på IFN:s forskning är att så gott som alla working papers så småningom blir publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller samlingsvolymer. Förra året var ett absolut rekordår med 76 publicerade tidskriftsartiklar och internationella antologibidrag.

Den kvalitetsjustering som görs enligt IFN:s transparenta poängskala visar också att antalet publiceringar ökat samtidigt som rankingen av de tidskrifter där forskningen publiceras i genomsnitt legat kvar på samma höga nivå som tidigare.

Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det djupare syftet med samhällsekonomisk forskning inte är att publiceras i en fin tidskrift. Detta är givetvis ett viktigt kvitto på att forskningen är av hög kvalitet, men det djupare syftet är att öka kunskapen om hur det samhällsekonomiska systemet fungerar. Förhoppningen är sedan att den nya kunskapen ska kunna ge vägledning och underlag till beslut som bidrar till att ekonomin fungerar bättre och välfärden ökar.

Därför är det en prioriterad uppgift för IFN att kommunicera den egna forskningen bredare och att på forskningsbasis delta i samhällsdebatten. Även i detta hänseende var 2018 ett synnerligen produktivt år. Institutets forskare gav under året ut 14 böcker och var (med)redaktörer för sex samlingsvolymer. Till detta ska läggas 28 längre tidskriftsartiklar och antologibidrag på svenska, över 70 debattartiklar och krönikor i ledande svenska tidningar och 17 mer omfattande populärvetenskapliga essäer i svenska och internationella essätidskrifter.

Det som åstadkommits under 2018 visar på IFN:s förmåga att producera näringslivsrelevant forskning i världsklass och att sedan framgångsrikt förmedla resultaten även utanför akademin. Dessa framgångar har kunnat nås genom att forskarnas intellektuella nyfikenhet och kreativitet parats med hängivet och hårt arbete. Framgångarna är samtidigt en utmaning; fortsatt framgång förutsätter att vi förblir ödmjuka och ständigt påminner oss om att det kräver lika hårt arbete och lika stor hängivenhet för att bibehålla den position vi lyckats uppnå!
 

 

MH-Namnteckning.jpg
MAGNUS HENREKSON
PROFESSOR OCH VD

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se