Årsbok 2019

"Vetenskaplig frihet ska alltid försvaras"

Staffan Bohman tog över ordförandeskapet för IFN under 2019. Han har följt IFN sedan det hette IUI och ser sin uppgift som ett hedersuppdrag.

Staffan Bohman, styrelseordförande för IFN, säger att det är en knepig tid vi lever i.

– IFN:s bidrag har aldrig varit viktigare än nu. IFN:s roll i dag är att med stark inriktning på saklig grund förse samhällets aktörer med bästa möjliga faktaunderlag och i slutändan beslutsunderlag, även i väldigt komplexa samhällsfrågor.

Staffan Bohman beskriver en tid när politikens begränsningar demonstreras och där den offentliga sektorn visar allvarliga brister och inte primärt av resursskäl. Och detta i en tid då näringslivets välståndsbyggande roll är central och då IFN behövs i samhällsbygget:

– Forskningen syftar till något, den syftar till att göra avtryck i samtiden och att förse policymakare med bättre underlag som i slutändan leder till bättre reformer.

Han ser att IFN:s forskning är av hög relevans för näringslivet. Forskningsområden som utbildningsväsendet, arbetsmarknadens funktionssätt, förutsättningarna för entreprenörskap, bostadsmarknaderna och hela rättssystemet är viktiga för att veta hur man skapar förutsättningar för ett välståndsskapande näringsliv.

Men hur ser intresset ut utanför akademin for att ta till sig av det slags kunskap som IFN:s forskning bidrar med?

– Det ar inte lättare att slå igenom i den allmänna debatten i dag. Det finns många som konkurrerar även på de arenor där IFN befinner sig och framväxten av en väldigt stor lobbyindustri gör det inte heller lättare, säger Staffan Bohman.

– Det är många egenintressen som hörs och syns!

I en tid då det är konkurrens om utrymmet i den offentliga debatten, ser han det som viktigt att värna IFN:s oberoende:

– Vi heter IFN av ett skäl, vi är ett institut för näringslivsforskning, men det ska vara högt i tak inom vetenskapen. Den vetenskapliga friheten ska alltid försvaras. Oberoende, opartiskhet och integritet är nyckelord för IFN, avslutar Staffan Bohman.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se