Årsbok 2005/2006

Styrelsens arbete


Från vänster till höger: Urban Bäckström, Signhild Arnegård Hansen, Björn Hägglund, Sigrun Hjelmquist och Magnus Henrekson. Ej Närvarande: Sverker Martin-Löf, Per Olofsson och Carl Wilhelm Ros.

Under året har styrelsen för Institutet för Näringslivsforskning (IFN) medverkat till en stor förändring. Industriens Utredningsinstitut har som ett forskningsinstitut med gamla anor, starkt renommé och väl beprövade arbetsformer vågat ompröva sin roll och ta ett ambitiöst steg mot framtiden. Såväl namnbytet som inrättandet av nya forskningsprogram och en kommunikationsfunktion visar att institutets ledning förstår att omvärlden ställer nya krav.

Styrelsen anser att institutets existensberättigande står och faller med hög relevans i frågeställningarna och förmågan att kommunicera resultaten ut mot omvärlden. Att detta går att förena med vetenskaplig kvalitet och oberoende visar IUI:s långa historia.

För styrelsen har det varit viktigt att förändringen drivs enligt mottot att starka visioner ska förenas med stor handlingskraft i vardagen. Vi har värnat tydliga prioriteringar i förändringen och fokuserat på:

 

 Finansiering

För att leverera forskning i framkant måste institutet ha starka, stabila och långsiktiga finansiärer. Tydliga forskningsprogram har underlättat arbetet med att hitta nya finansiärer och styrelsen har aktivt bidragit med nya kontakter.

 Relevans

Om vi ska åstadkomma forskning som är attraktiv för de många beslutsfattare som bevakar näringslivets utveckling måste institutet ringa in högaktuella och outforskade frågeställningar. Styrelsen har spelat en viktig roll i att utmejsla de forskningsprogram som utgör navet i dagens verksamhet.

 Förtroende

Profileringen av institutet och dess forskning ska ske utifrån målsättningen att skapa starkt förtroende hos ledande opinionsbildare. Då går långsiktig respekt framför kortsiktig publicitet. Med detta som grund vill vi se ett institut vars forskare aktivt deltar i samhällsdebatten.

 

Vid årets slut kan styrelsen konstatera att lagda planer så här långt levererats. IFN har hittat nya och värdefulla finansiärer, presterat forskning med hög relevans liksom värdefulla inlägg i samhällsdebatten. Nu gäller det att, efter en god start, få hela verksamheten att blomma ut och uppfylla styrelsens högt ställda förväntningar. Så här långt ser det bra ut!

 


Björn Hägglund
Styrelsens ordförande

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se