Årsbok 2007

Publika aktiviteter

IFN:s långsiktiga mål är att vara en aktör med starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Kortsiktig publicitet går därmed aldrig före långsiktig trovärdighet. Vår kommunikation styrs främst av nya resultat inom forskningen, inte av debattens svängningar.

Av samma skäl söker vi former för vår kommunikation som möjliggör resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och nyhetsbrev med artiklar och referat är exempel på kanaler och forum som vi prioriterar för att göra forskningen rättvisa.

Som bas för våra aktiviteter finns alltid gedigen forskning. De journalister, politiker och experter som söker sig till oss kan därför vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrade studier

   

Policyseminarier

Onsdagen den 14 februari 2007
Från skjortor till satelliter? – en granskning av Kinas ekonomi

Rapport: ”An Essay on Economic Reforms and Social Change in China”
IFN Working Paper nr 681

Medverkande:
Pontus Braunerhjelm, professor, KTH
Assar Lindbeck, professor, IFN och Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Fredrik Sjöholm, professor, IFN
Wing Thye Woo, professor, University of California at Davis och gästforskare vid IFN

Frågeställningar: Kina har seglat upp som en av världsekonomins starkaste aktörer, inte minst till följd av en betydande ekonomisk integration med omvärlden. Även de svensk-kinesiska relationerna har ökat dramatiskt: de flesta svenska multinationella företagen bedriver verksamhet i Kina och Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. Sverige påverkas därmed i hög grad av den utvecklingsstrategi som Kina väljer framöver. Hur den kommer att se ut och vilka effekter den ger i Sverige fick de medverkande belysa utifrån sina respektive forskningshorisonter.

Mer om seminariet

 

Torsdagen den 26 april 2007
Närheten till jobb styr chansen till arbete – ett seminarium om flyktingars möjligheter på arbetsmarknaden

Rapport: ”Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?”
Ekonomisk Debatt, nr 6, sid 31–42, 2006

Medverkande:
Dilsa Demirbag-Sten, ledamot, regeringens Globaliseringsråd
Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister
Yves Zenou, professor, IFN

Frågeställningar: Flyktingars möjligheter till arbete avgörs i hög grad av tillgången på arbetstillfällen i den närmiljö där de väljer att bo. Därmed får boendemiljön en central betydelse för flyktingars framtida arbetschanser. Hur ska den negativa trenden kunna brytas i de boendemiljöer där inslaget av invandrare är högt och antalet arbetstillfällen få? Vilka erfarenheter och framgångsexempel finns att lära av inom den internationella forskningen?

Mer om seminariet

 

Måndagen den 3 september 2007
Japan i skuggan av Kina

Medverkande:
Mattias Bergman, Asienchef, Exportrådet
Fredrik Sjöholm, professor, IFN
Naoyuki Yoshino, professor, Keio University, Tokyo

Frågeställningar: Det svenska intresset för Japan är svalt. Landet lyser med sin frånvaro i företagens expansionsplaner och medias rapportering, trots att Japan utgör världens näst största ekonomi och fastän landet visar positiva tillväxttal och upplever en dynamisk integration med Kina. Frågan är om svenska företag fullt ut förvaltar den potential som finns i Japan.

Mer om seminariet

 

Torsdagen den 8 november 2007
Vad kostar den allmänna värnplikten?

Rapport: ”Conscription: Economic Costs and Political Allure”
The Economics of Peace and Security Journal, vol. 2, nr 1, 2007

Medverkande:
Henrik Landerholm, rektor, Försvarshögskolan
Björn Lundström, chef, Pliktverkets regionkontor i Stockholm
Panu Poutvaara, professor, Helsingfors universitet och gästforskare vid IFN
Martin Ådahl, chef, tankesmedjan FORES

Frågeställningar: Den svenska pliktlagen är ifrågasatt och ska utredas. Vilka ekonomiska aspekter bör man beakta då man analyserar fördelar och nackdelar med det befintliga systemet? Hur påverkas ett lands BNP och tillväxt av ett system baserat på allmän värnplikt? Vilka effekter får modellen på försvarets ekonomi och hur påverkas livsinkomsten för de individer som omfattas av värnplikten?

Mer om seminariet

 

Onsdagen den 5 december 2007
På väg mot en gemensam europeisk telekommarknad? – rundabordssamtal

Medverkande:
Bo Andersson, chefsekonom, Post- och Telestyrelsen
Martin Perry, professor, Rutgers University och gästforskare vid IFN
Thomas Tangerås, fil dr, IFN

Frågeställningar: EU-kommissionen har uttalat målsättningen att skapa en gemensam europeisk telekommarknad. För att stärka integrationen har man också lagt fram en rad radikala förslag. Frågan är vilka hinder och möjligheter som ryms på vägen mot en sammanhållen marknad och vilka effekter samma utveckling ger på den svenska marknaden och dess aktörer. 

 

Torsdagen den 6 december 2007
De rika drar ifrån

Rapport: ”Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2005”
IFN Working Paper nr 722

Medverkande:
Stefan Fölster, adjungerad professor, KTH samt chefekonom Svenskt Näringsliv
Jesper Roine, fil dr, SITE, Handelshögskolan i Stockholm
Daniel Waldenström, fil dr, IFN
Irene Wennemo, fil dr i sociologi samt chef för LO:s näringspolitiska enhet
Martin Ådahl, chef, tankesmedjan FORES

Frågeställningar: Klyftan mellan de allra rikaste och övriga har sannolikt ökat mer i Sverige än i något annat västland sedan 1980. Detta trots att det politiska målet har varit att utjämna förmögenhetsskillnader. Vad ligger bakom denna utveckling och vilka effekter får det på samhället? På vilket sätt kan globaliseringen förväntas påverka den framtida förmögenhetsfördelningen?

Mer om seminariet

 


Närvaro i media

Forskarna vid IFN deltar aktivt i medierna genom debattinlägg, pressmöten och en löpande dialog med journalister. Nedan har vi samlat de debattartiklar som vi medverkat till under året som gått. På nästa sida presenterar vi statistik över vår närvaro i media.

 • ”Ökad transparens ger skäliga bonusar”. Lars Oxelheim, Dagens Industri, 071215.
 • ”Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten”. Karolina Ekholm, Torben M. Andersen, Arne Bigsten och Jonas Vlachos, Dagens Nyheter, 071119.
 • ”Ompröva den allmänna värnplikten”. Panu Poutvaara, Svenska Dagbladet, 071102.
 • ”Ekonomkåren missar ekonomins viktigaste motor”. Magnus Henrekson, Dagens Nyheter, 070926.
 • ”Bättre forskning utan förmögenhetsregister”. Daniel Waldenström, Dagens Industri, 070919.
 • ”Uppmuntra företag i segregerade områden”. Yves Zenou, Dagens Industri, 070817.
 • ”Så utformas inte ett fungerande bistånd”. Fredrik Sjöholm, Expressen, 070724.
 • ”Integrationens blinda fläck”. Yves Zenou, Svenska Dagbladet, 070704.
 • ”Forma nordiskt elituniversitet”. Lars Oxelheim, Svenska Dagbladet, 070611.
 • ”Kina vid känsligt vägskäl”. Fredrik Sjöholm, Svenska Dagbladet, 070608.
 • ”Småföretagen behöver hjälp i globaliseringen”. Nannan Lundin och Fredrik Sjöholm, Dagens Industri, 070508.
 • ”Små felsteg i lovande budget”. Henrik Jordahl, Sydsvenskan, 070417.
 • ”Skrämskott om Kina”. Fredrik Sjöholm, Sydsvenskan, 070411.
 • “TCO-rapport vilseleder medelklassen”. Fredrik Sjöholm, Dagens Industri, 070404
 • ”Grundlöst om jämställda styrelser”. Daniel Waldenström och Henrik Jordahl, Dagens Industri, 070402.
 • ”Nu gäller det att vara på hugget”. Fredrik Sjöholm, Företagaren, 070223.
 • ”Otydliga beslut kostar”. Lars Oxelheim, Sydsvenskan, 070115.

 

Nyhetsbrev

IFN publicerar ett nyhetsbrev med en planerad utgivningstakt på tre nummer per år. Brevet som i dagsläget har ca 2 000 läsare per utgåva vänder sig till en policyinriktad publik och har under året rymt följande temaartiklar:

 • 3/2007 – ”Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet?”. Anna Sjögren och Helena Svaleryd. November 2007.
 • 2/2007 – ”Bidrar multinationella företag till låga löner och otrygga arbeten?”. Fredrik Sjöholm. Juni 2007. 
 • 1/2007 – ”Är telemarknaden mogen för avreglering? – Forskningen pekar i annan riktning”. Johan Stennek och Thomas Tangerås. Mars 2007.

 

Öppet hus för doktorander

Våren 2007 anordnade IFN ett välbesökt ”Öppet hus” för doktorander där vi berättade mer om vår forskningsmiljö och våra program. Inbjudan riktades till blivande och färdiga doktorander vid samtliga tongivande nationalekonomiska institutioner på svenska universitet och högskolor.

Professor Magnus Henrekson presenterade institutet, programcheferna Lars Persson och Fredrik Sjöholm introducerade forskningsprogrammen och fil dr Helena Svaleryd beskrev de olika samarbetsmöjligheter som IFN erbjuder för en doktorand. Som avslutning berättade professor Assar Lindbeck om sina erfarenheter från den akademiska världen genom att ge ”Goda råd till en blivande forskare”.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se