Årsbok 2008

Publika aktiviteter

Att göra våra forskningsresultat tillgängliga för personer utanför forskarvärlden är en anlägen del av IFN:s verksamhet. IFN:s långsiktiga mål är att vara en aktör med starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Kortsiktig publicitet går därmed aldrig före långsiktig trovärdighet.

Vår externa kommunikation strävar, liksom vår interna, efter att hitta former som möjliggör resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och nyhetsbrev med artiklar och referat är exempel på kanaler och forum som vi prioriterar för att göra forskningen rättvisa.

Som bas för våra aktiviteter finns alltid gedigen forskning. De journalister, politiker och experter som söker sig till oss ska kunna vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrade studier.

   

Policyseminarier

Torsdagen den 6 mars 2008
Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen?

Rapport: Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen? Per Skedinger,
Stockholm: SNS Förlag, 2008

Medverkande:
Per Skedinger, docent, IFN
Niklas Ekdal, politisk kommentator, Dagens Nyheter
Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Signhild Arnegård Hansen, ordförande, Svenskt Näringsliv
Sven-Erik Österberg, vice ordförande, Arbetsmarknadsutskottet
Sture Nordh, ordförande, TCO
Fredrick Federley, riksdagsledamot, Centerpartiet
Svante Nycander, tidigare chefredaktör, Dagens Nyheter

Den 6 mars 2008 arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, i samverkan med SNS, en välbesökt konferens på Berns i Stockholm. På agendan stod docent Per Skedingers forskning kring anställningsskyddets effekter. Boken är en unik studie av den internationella forskningen om effekterna av anställningsskydd och belyser flera av de frågor som är centrala i debatten:

Hur påverkas sysselsättning och arbetslöshet av anställningsskyddets utformning? Vilka effekter får regelverket på strukturomvandling och produktivitet? Hur påverkas den upplevda tryggheten på arbetsmarknaden av anställningsskyddet?

Mer om seminariet

 

Fredagen den 18 april 2008
Arbetslösheten i Sydafrika

Rapport: ”“Why has Unemployment Risen in the New South Africa?”, NBER Working Paper nr 13167, och ”When Knowledge is Not Enough: HIV/AIDS Information and Risky Behavior in Botswana”, NBER Working Paper nr 12418.

Medverkande:
James Levinsohn, professor, University of Michigan
Torgny Holmgren, enhetschef, Utrikesdepartementet

Professor James Levinsohn, University of Michigan, gav i samband med sitt besök som gästforskare vid IFN ett policyseminarium kring Sydafrikas problematiska arbetsmarknad. En av Sydafrikas enskilt största utmaningar är den höga arbetslösheten. Sedan apartheidsystemet avskaffades har arbetslösheten i landet stigit markant från en nivå på ca 15 procent till näst intill det dubbla. Hur har den nuvarande situationen med extremt hög arbetslöshet uppstått? Vilka tänkbara lösningar finns för att minska arbetslösheten och öka den ekonomiska tillväxten i Sydafrika? Detta var några av de frågor som diskuterades vid seminariet. 

Mer om seminariet

 

Onsdagen den 28 maj 2008
Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!

Rapport: ”Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox”, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1, 2008

Medverkande:
Betsey Stevenson, professor, the Wharton School, University of Pennsylvania

I samband med sitt besök på Institutet för Näringslivsforskning i slutet av maj gav Whartonekonomen Betsey Stevenson ett välbesökt seminarium med rubriken ”Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!”. Stevenson har tillsammans med Justin Wolfers gjort en omfattade granskning av det material som gav upphov till den s.k. Easterlin-paradoxen, av många tolkad som att ekonomisk tillväxt inte leder till ökat kollektivt välbefinnande. Deras slutsats, efter analys av tidigare och nya data, är att Easterlin-paradoxen inte stämmer, ett intressant tema för diskussion enligt Stevenson/Wolfers, inte minst eftersom paradoxen, om den stämmer, har omfattande policyimplikationer.

Mer om seminariet

 

Torsdagen den 23 oktober 2008
Global Award for Entrepreneurship Research

Vid ett seminarium den 23 oktober 2008 lanserade IFN, tillsammans med FSF och Nutek, Global Award for Entrepreneurship Research. Priset kommer årligen att delas ut till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Forskningspriset, som är det främsta inom sitt område i världen, består av prissumman 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Den höga prissumman har gjorts möjlig med stöd av en donation från entreprenören Rune Andersson och dennes holdingbolag Mellby Gård AB.

Under seminariet hölls föredrag av donatorn Rune Andersson, Staffan Larsson, utvecklingschef på Nutek, Pontus Braunerhjelm, vd för FSF och Magnus Henrekson, vd för IFN tillika ordförande i priskommittén under 2007–09. ”Entreprenörens betydelse för jobbskapande och välståndsutveckling har systematiskt underbeforskats. För att något ska tas riktigt seriöst krävs att det studeras på djupet med vetenskapliga metoder”, sade Magnus Henrekson och syftade på prisets ambition att öka uppmärksamheten och forskningen kring entreprenörskap. Rune Andersson konstaterade att Global Award for Entrepreneurship Research stod ut, i positiv bemärkelse, bland många andra liknande förfrågningar. ”Det är sällan något ligger så nära mitt hjärta som det här. Det är väsentligt med forskning som underlag för politiska beslut”, sade Rune Andersson under sitt föredrag.

Global Award for Entrepreneurship Research är en utveckling av FSF-Nutek Award som delats ut sedan 1996. Som ny partner i priset kommer IFN att fokusera på att ytterligare öka kvalitén i nominerings- och urvalsprocessen. Mikael Stenkula, IFN, har tillsatts som redaktör med uppgift att dokumentera varje pristagares bidrag och kvalitetssäkra den nya webbplatsen www.e-award.org. Den första mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research presenteras vid Småföretagsdagarna i Örebro den 29 januari 2009.?

Mer om seminariet

 


Närvaro i media

Forskare vid IFN deltar aktivt i media genom debattinlägg, pressmöten och en löpande dialog med journalister. Nedan har vi samlat de debattartiklar som vi medverkat till under året som gått.

 • ”Felkalkyl i kamp mot svartjobb”. Tino Sanadaji och Daniel Waldenström, Dagens
  Industri
  , 081119.
 • ”Towards a co-ordinated macroeconomic expansion among Asian economies”.
  Fredrik Sjöholm m fl, Financial Times, 081113.
 • ”Skev fördelning hotar globaliseringen”. Jesper Roine och Daniel Waldenström,
  Östgöta Correspondenten, 080922.
 • ”Låt staten ta över”. Eva Mörk och Daniel Waldenström, Fokus, 080919.
 • ”Globalisering tränger undan den svenska ägarmodellen”. Magnus Henrekson och Ulf
  Jakobsson
  , Dagens Industri, 080908.
 • ”Multinationell ekonomi kräver nya trygghetssystem”. Katariina Nilsson Hakkala,
  Fredrik Heyman
  och Fredrik Sjöholm, Göteborgs-Posten, 080704.
 • ”Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap”. Magnus Henrekson och Per
  Skedinger
  , Dagens Industri, 080306.
 • ”Släpp antagningen fri”. Jonas Vlachos, Sydsvenskan, 080305.
 • ”Slopa överskottsmålet och använd pengarna nu”. Assar Lindbeck, Dagens Nyheter,
  080120..

 

Nyhetsbrev

IFN:s elektroniska nyhetsbrev gavs under 2008 ut i tre nummer. Nyhetsbrevet går ut till drygt 2 000 personer och vänder sig till en policyinriktad publik. Under året har nyhetsbrevet rymt följande temaartiklar:

 • 3/2008 – ”Privatisering av trovärdighetsvaror”.
  Erik Lindqvist. November 2008.
 • 2/2008 – ” Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?”.
  Henrik Jordahl. Juni 2008.
 • 1/2008 – ” Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?”.
  Per Skedinger. Mars 2008.

 

Ekonomistas

En ny svensk nationalekonomisk blogg, Ekonomistas, har startats av sex forskare, däribland IFN-medarbetarna Daniel Waldenström och Jonas Vlachos. På http://ekonomistas.se publiceras dagliga inlägg om samhälle, politik och vetenskap med syfte att främja en vital och seriös samhällsdebatt utifrån nationalekonomiska utgångspunkter.

Ekonomistas är en av de allra första nationalekonomiska bloggarna i Sverige, men i andra länder finns sedan flera år ekonombloggar som kommit att bli mycket inflytelserika. Bland upphovsmännen till dessa återfinns nobelpristagarna Gary S. Becker (”The Becker-Posner Blog”) och Paul Krugman (”Conscience of a Liberal”).

Sedan starten i februari 2008 har Ekonomistas besökts över 100 000 gånger och den läses varje dag av mer än 500 personer. Inläggen på Ekonomistas har även citerats av ledarskribenter och journalister på tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Affärsvärlden.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se