Alla årsböcker

Årsbok 2009

Under 2009 har IFN firat 70-årsjubileum. Entreprenören J. Sigfrid Edström lyckades 1939 göra verklighet av sin övertygelse om att näringslivet behövde ett eget kvalificerat forskningsinstitut. Samma år lade han grunden till Sveriges första oberoende och privata forskningsinstitut med fokus på näringslivet, det som i dag är IFN.

Vår uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet på områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling i och utanför Sverige. För att åstadkomma det kraftsamlar vi kring fyra programområden: Globaliseringen och företagen, Entreprenörskapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi samt Elmarknadens ekonomi.

Vi vill vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och utveckling för beslutsfattare, rådgivare och journalister som berörs av eller intresserar sig för näringslivets villkor.

Vi slår vakt om vår starka tradition att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. IFN är och förblir ett oberoende institut med ambitionen att ställa de mest relevanta forskningsfrågorna och leverera intressanta och väl underbyggda analyser. Därigenom kan vi fortsätta att vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.
 

 Styrelsens arbete

 VD har ordet

 Forskningen i sammandrag

 Jubileum

 Publika aktiviteter

 Ladda ner hela årsboken

 Läs online

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se