Årsbok 2020

IFN:s forskning än viktigare i dag

Pandemiåret 2020 har understrukit betydelsen av IFN:s forskning. Det skriver FREDRIK SJÖHOLM som i november tillträdde som vd för IFN.

MIN FÖRSTA TID som vd på IFN har varit intensiv och mycket inspirerande. Att flytta från Lunds universitet till IFN är mer än en rörelse i rummet. Forskningskulturen är annorlunda med ett större fokus på relevans och policynära forskning. Vidare är nationalekonomisk forskning om svenskt näringsliv av relativt blygsam omfattning i Sverige och IFN är en garant för att detta perspektiv hålls aktuellt såväl inom som utanför vetenskapssamhället.

Det är inte utan att det gångna året har understrukit betydelsen av vår forskning. Delar av det svenska näringslivet har drabbats mycket hårt av pandemin och många företag har gått under. Denna omvälvande tid kommer att leda till en förändring i näringslivsstruktur och ägarförhållanden. I en global kontext har vi sett hur länder slängt internationella handelsöverenskommelser över bord och stoppat export av bland annat medicinsk utrustning. Strukturomvandlingar, ägarförhållanden och globalisering är några av de aspekter som IFN kontinuerligt forskar om.

När pandemikrisen är över kommer fokus återigen att läggas på andra mindre akuta men långsiktigt fundamentala frågor för svenskt näringsliv.

Vi forskare på IFN kommer under de närmaste åren att intensifiera vårt arbete kring några av dessa frågor som vi tror är av speciellt stor betydelse. Det handlar om automatisering och digitalisering av näringslivet, om miljöomställningen och om kompetensförsörjning. Dessutom har vi nyligen lanserat ett skatteforskningsprojekt för att bättre förstå skatters effekter på företag och samhälle. Vår forskning kommer som vanligt att dels beskriva och förklara utvecklingen, dels diskutera dess policyimplikationer. Det är vår fasta övertygelse att vi härigenom kan bidra till ett starkare näringsliv och ett bättre fungerande samhälle.
 

FREDRIK SJÖHOLM
PROFESSOR OCH VD

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se