Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

Artikel på svenska
Referens
Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009). ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”. Ekonomisk Debatt 37(5), 41–56.

Författare
Joakim Bång, Daniel Waldenström

Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I finanskrisens och ett flertal företagsskandalers kölvatten har dock en bred debatt uppstått om incitamentsprogrammens effektivitet. Till kritikerna hör den svenska borgerliga regeringen som lanserat ett totalstopp för bonusprogram i statliga bolag. Men vad säger egentligen forskningen om rörliga ersättningar till vd? I den här artikeln sammanfattar vi teorier om incitamentsprogram till ledande befattningshavare, deras funktion och syfte samt vad vi empiriskt vet om deras effekter. Baserat på lärdomar från forskningen redogör vi även för vår egen syn på hur incitamentsprogram bör utformas i form av konkreta rekommendationer.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se