Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Fungerar konkurrensen på elmarknaden?

Artikel på svenska
Referens
Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2009). ”Fungerar konkurrensen på elmarknaden?”. Ekonomisk Debatt 37(8), 21–37.

Författare
Sven-Olof Fridolfsson, Thomas Tangerås

Ekonomisk forskning ger inget stöd för att nordiska elproducenter systematiskt utnyttjar sin storlek för att pressa upp elpriset, dvs utövar marknadsmakt. Emellanåt förefaller dock företagen utöva marknadsmakt på de regionala marknader som uppstår till följd av flaskhalsar i elnäten mellan de olika regionerna. Den befintliga forskningen har emellertid inte undersökt hur marknadsmakt kan utövas bl a genom underinvesteringar i produktionskapacitet, köparmakt och underutnyttjande av kärnkraften. En fullständig utvärdering av konkurrensen på den nordiska elmarknaden kräver även en skattning av dessa alternativa sätt att utöva marknadsmakt.

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se