Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

En instabil STRUT utan bas

Artikel på svenska
Referens
Svensson, Roger (2019). ”En instabil STRUT utan bas”. Ekonomisk Debatt 47(3), 18–27.

Författare
Roger Svensson

Styr- och resursutredningen (STRUT) har lagt fram förslag för att främja kvalitet och styrning av forskning och utbildning vid statliga lärosäten. Man föreslår bl a utökade direkta forskningsanslag på forskningsrådens bekostnad, ett samlat anslag för utbildning och forskning, att prestationskraven nästan tas bort samt att lärosätena i högre grad ska utvärdera sig själva. STRUT presenterar dock varken incitament eller mekanismer som underbygger att förslagen skulle leda till förbättrad kvalitet och en stärkt koppling mellan forskning och utbildning. STRUT förbiser dessutom publikationssystemets roll för forskningens kvalitet och spridning. Utredningen måste därför göras om med bas i forskningslitteraturen.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se