Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Gesell–pengar – ett kostnadseffektivt instrument för att ta sig ur ekonomiska depressioner

Artikel på svenska
Referens
Svensson, Roger (2020). ”Gesell–pengar – ett kostnadseffektivt instrument för att ta sig ur ekonomiska depressioner”. Ekonomisk Debatt 48(5), 17–25.

Författare
Roger Svensson

Under ekonomiska depressioner med hög arbetslöshet är det viktigt att stimulera efterfrågan och den privata konsumtionen. Traditionellt har detta skett genom att staten lånar pengar och bedriver expansiv finanspolitik. I denna artikel presenteras ett alternativt penningpolitiskt instrument som stimulerar konsumtion i flera led och återställer konsumenternas beteende: tidsbegränsade Gesellpengar, som inte kan användas för att köpa tillgångar och vars värde minskar över tiden genom stegvis beskattning. Gesell-pengar är dessutom nästan helt självfinansierade.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se