Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Allmän medicin

Vad bestämmer äldres digitala vårdkontakter?

Artikel på svenska
Referens
Hammarstedt, Mats och Dino Viscovi (2021). ”Vad bestämmer äldres digitala vårdkontakter?”. Allmän medicin 42(2), 42–43.

Författare
Mats Hammarstedt, Dino Viscovi

I vilken omfattning kontaktar äldre individer vården digitalt? Skiljer det sig mellan olika grupper, och framför allt, hur ser bilden ut för utrikes födda? Idag vet vi inte särskilt mycket om detta, men med denna artikel vill vi bidra till att fylla tomrummet.

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se